My Queues(Mijn wachtrijen)

Toont alle wachtrijen waartoe de extensie behoort.

Sonata Switchboard Mijn wachtrijen

Mogelijke acties (klik met de rechtermuisknop op de groene, rode of gele cirkel)

  • Log in – voeg de agent toe aan de wachtrij
  • Logout(Afmelden) – de agent uit de wachtrij verwijderen
  • Pause/UnPause(onderbreken of uitzetten) – De agent in de wachtrij onderbreken/verwijderen
  • Pause with Reason(Pauzeer met reden) – pauzeer de agent in de wachtrij met optionele reden.